Producenci
Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne

  1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
  2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres joke@joke.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby Sprzedawcy. Odstąpienie od umowy może nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
  3. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. w przypadku umowy określonej w Regulaminie §3 ust. 1 pkt. b) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej joke@joke.pl.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym  z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu sklepu internetowego Joke Odzież Gastronomiczna.
  5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres joke@joke.pl.
  6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
  7. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
  8. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 6 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta

Gwarancja:

- na odzież i obuwie zawodowe udziela się 12 miesięcznej gwarancji,

- okres gwarancji nie jest tożsamy z okresem trwałości produktu,

- gwarancja obejmuje wady ukryte, wynikające z winy producenta,

- powodem przyspieszonego zużywania się odzieży lub obuwia może być: zbyt intensywne i niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie i brak przestrzegania zasad użytkowania produktu,

 Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu,

- niewłaściwego dobrania rozmiaru,

- zagnieceń na powierzchni buta, mogących się pojawić w trakcie jego użytkowania,

- subiektywnego odczuwania braku komfortu i wygody użytkowania,

 

Rodzaj odzieży oraz obuwia (model) powinien być wybrany po przeanalizowaniu wymagań wynikających z charakteru wykonywanej pracy oraz ze względu na miejsce jego użytkowania.

Składanie reklamacji
W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz reklamacji
Wypełnij formularz reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

 FORMULARZ REKLAMACYJNY

2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu. Przesyłka odbywa się na koszt Klienta. Paczki za pobraniem nie będą odbierane.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

Joke Odzież Zawodowa

Gacka 1b
41-218 Sosnowiec

Zwrot towaru/ wymiana towaru
Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot/ wymianę towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić/ wymienić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go wraz z produktem/produktami na nasz adres: 

Joke Odzież Zawodowa

Gacka 1b

41-218 Sosnowiec

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym/ wymienianym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

FORMULARZ ZWROTU/ WYMIANY

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl